O nas

„……….  Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…..”  Art.1  Ustawa o Ochronie Zwierząt

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy  organizacją pozarządową, działającą w Warszawie od 2004 r.

 • Realizujemy projekty, których  celem jest ochrona i kontrola kotów wolno żyjących i zwierząt bezdomnych.
 • Pracujemy z ludźmi, którym los  bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.
 • Staramy się być tam, gdzie potrzebują  nas zwierzęta i ich opiekunowie.
 • Poszukujemy ciepłych i przyjaznych  domów dla opuszczonych kociąt i dorosłych kotów.
 • Wdrażamy programy kontroli kotów wolno  żyjących, uważając go za najbardziej efektywny i humanitarny sposób  ograniczenia liczby bezdomnych i niechcianych zwierząt.
 • Próbujemy uczyć współczucia, życzliwości  i szacunku dla bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Niestety niemal codziennie spotykamy się z okrucieństwem, przemocą i brakiem tolerancji wśród naszego  społeczeństwa.

I chociaż w Fundacji Kocialandia szczególną uwagę poświęcamy kotom, nie
zapominamy o żadnym innym zwierzęciu potrzebującym pomocy.

NASZA  MISJA 

Fundacja  Kocialandia powstała aby propagować wśród społeczeństwa zasady zawarte w  Światowej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwać nad ich przestrzeganiem,  zapewnić godne warunki życia bezdomnym i wolno żyjącym zwierzętom, a także  prowadzić działania mające na celu zwiększenie wśród społeczeństwa zrozumienia  dla zwierząt.

„Każdy  akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, czyli  zbrodnią przeciwko życiu”.

Art. 11
Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

NASZE CELE

 

 •  Propagujemy wśród społeczeństwa zasady  zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwamy nad ich  przestrzeganiem
 • Dążymy do zapewnienia godnych warunków życia bezdomnym i wolno żyjącym  zwierzętom.
 • Działamy mając na celu zwiększenie wśród społeczeństwa zrozumienia dla  zwierząt.
 • Poprzez nasze projekty i programy dążymy do podnoszenia świadomości i  poziomu wiedzy społeczeństwa na tematy ekologiczne
 • Wspieramy ideę wolontariatu

 Nasze cele realizujemy poprzez

 •  Budowanie programów, udogodnień, zaangażowania lokalnych społeczności  w rozwiązywanie problemu bezdomnych i wolno żyjących zwierząt.
 • Wdrożenie proponowanych programów edukacyjnych oraz nawiązanie współpracy  ze szkołami i przedszkolami, upowszechnienie wiedzy o humanitarnym traktowaniu  zwierząt i postępowaniu z nimi.
 • Wdrożenie programów sterylizacji i ograniczenie nadmiernego rozmnażania się  zwierząt wolno żyjących i tym samym ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt.
 • Wdrożenie programu adopcji kotów, a tym samym zwiększenie adopcji i
  utrzymywania zwierząt u ich stałych troskliwych opiekunów.
 •  Wdrożenie programu pomocy dla opiekunów zwierząt wolno żyjących,
  poprzez stworzenie sieci pomocy dla osób opiekujących się bezdomnymi i wolno  żyjącymi zwierzętami.
 • Włączenie administracji domów i opiekunów zwierząt do wspólnego działania.

 Dlaczego to robimy ?

Bo nie potrafimy przejść  obok cierpiącego zwierzęcia. Nie  chcemy  też  pogodzić się ze świadomym  zadawaniem im  bólu i cierpienia przez człowieka. Głęboko wierzymy, że nadejdzie  jeszcze  taki dzień, gdy wokół nas nie  będzie już bezdomnych i cierpiących zwierząt. I choć wiemy, że prawdopodobnie  nie uda nam się pomóc wszystkim potrzebującym zwierzętom to czujemy, że warto  to robić nawet dla jednego uratowanego i szczęśliwego czworonoga.

Nasze porażki ? 

To zwierzęta, których nie  udało nam się uratować, ofiary ludzkiego okrucieństwa i braku wyobraźni.

 Nasze  sukcesy?

To każde uratowane przez nas  zwierzątko. I fakt, że pomimo tak wielu porażek i przeciwności  losu od prawie 10 lat robimy to co uważamy za
ważne i potrzebne.