Uwaga wypadek

Na naszych drogach ginie wiele  zwierząt. I to nie tylko z powodu potrąceń
przez pojazdy mechaniczne, ale przede wszystkim przez pozostawienie ich bez  udzielania pomocy medycznej. Wiele z tych zwierząt cierpi, leżąc na drodze i umierając w męczarniach. Często też  giną  pod kołami kolejnego nadjeżdżającego samochodu. Nieznajomość prawa i brak  szacunku do zwierząt skazuje je na takie cierpienia.

Większość z nas zna zasady zachowania  się w przypadku potrącenia pieszego, stłuczki czy  wypadku z udziałem drugiego samochodu.  Potrafimy określić skutki prawne nieudzielenia pomocy, a także kary za  spowodowanie wypadku. Ale co należy robić, gdy jest się świadkiem lub sprawcą  wypadku z udziałem zwierzęcia? Znajomość przepisów  regulujących zachowanie się w stosunku do potrąconych zwierząt nie jest  powszechna.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku, to  zgodnie z ustawą, twoim obowiązkiem jest zostać na  miejscu, udzielić rannemu zwierzęciu niezbędnej pomocy i wezwać odpowiednie  służby, a więc policję albo straż gminną czy miejską, czyli w Warszawie  zadzwonić pod numer 986, a  poza miastem pod telefon alarmowy 112.

W przypadku sprawcy wypadku nie zastosowanie się do  tych zaleceń jest przestępstwem i podlega karze, bez względu na to, czy  potrącone  zwierzę jest żywe czy martwe.Udzielenie niezbędnej pomocy najlepiej ograniczyć do zabezpieczenia miejsca  wypadku,  by zwierzęciu nie stała się  większa krzywda,  i wezwania odpowiednich  służb. Samodzielne udzielanie pierwszej pomocy bywa ryzykowne, bo przerażone  zwierzę może pogryźć lub podrapać. Jeśli jednak czujemy się na siłach (mamy np.  rękawice zabezpieczające przed ewentualnym pogryzieniem), a ranne zwierzę da  się przenieść (najbezpieczniej na kocu), możemy sami przetransportować je do  lecznicy. Niektóre lecznice w Warszawie mają podpisane umowy z miastem lub
gminą na całodobowe leczenie bezdomnych ofiar wypadków (ich adresy uzyskasz  pod numerem 986) i jeśli nie chcesz płacić za  leczenie zwierzęcia, któremu pomagasz, zawieź je właśnie tam lub poczekaj na  przyjazd Eko Patrolu  Straży Miejskiej.  Im szybciej zwierzę zbada lekarz, tym większe są szanse na jego uratowanie!

Ważne! Świadome  pozostawienie cierpiącego zwierzęcia, potrąconego przez samochód, jest uznane  za znęcanie się  i jest przestępstwem.
Aby można było ukarać sprawcę wypadku, potrzebne są jednak materiały dowodowe. Mogą  to być zdjęcia, filmy (np. nagrane na telefon komórkowy), obdukcja lekarsko- weterynaryjna, spisane zeznania świadków. W przypadku potrącenia zwierzęcia  przez samochód konieczne są numery rejestracyjne pojazdu oraz  dane osób, które widziały zdarzenie.