Edukacja ekologiczna

 

„Zawsze takie Rzeczpospolite
będą, jakie ich młodzieży chowanie”
Jan Zamoyski – 1600r.

 

W dzisiejszych czasach niezwykle  ważne jest, aby młodzież od najmłodszych już  lat uczyć, jak szanować zwierzęta  i przekazywać im zasady   odpowiedzialnej opieki nad nimi. Ma to niezwykły wpływ na kształtowanie ich osobowości i  wyznawanych wartości w całym późniejszym życiu. To właśnie rolą dorosłych  jest  uświadomienie dzieciom, że  istnieją wzajemne relacje pomiędzy ludźmi i  zwierzętami. Naszym zadaniem jest także wskazywać na etyczne aspekty tych  powiązań i zależności oraz uczyć właściwych zachowań.

Staramy się stosować w pracy z  dziećmi różne ciekawe metody. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na los wszystkich  zwierząt – zarówno tych bezdomnych i wolno żyjących jak i  domowych, a także poprawa warunków ich życia.
Mamy nadzieję, że włączenie opieki nad zwierzętami do scenariuszy zajęć
szkolnych, jest szansą na przedstawienie dzieciom problemu bezdomnych i wolno  żyjących zwierząt w ich sąsiedztwie i kształcenie w nich już od najwcześniejszych lat tolerancji, życzliwości i szacunku dla wszystkich form  życia oraz ich środowiska.

W ten oto sposób mamy  szansę  uwrażliwić dzieci i młodzież na  los zwierząt i zmotywować je do aktywnego podjęcia działań na ich rzecz. Taka  „lekcja wrażliwości” w stosunku do każdej istoty żywej jest bardzo potrzebna, nie tylko dzieciom, ale także dorosłym…

Zapraszamy szkoły i nauczycieli  do współpracy. Mamy głowy pełne pomysłów i chętnie się z Państwem nimi  podzielimy.