Warto wiedzieć

Ważne:  Zgodnie z prawem możesz kupić zwierzę tylko u zarejestrowanego w ogólnokrajowej organizacji hodowcy. Poza hodowlami przepisy zabraniają rozmnażania zwierząt w celach handlowych. Zanim jednak zdecydujesz się na taką transakcję, pomyśl: może warto dać dom czworonogowi ze schroniska. W ten sposób często ratujesz jego życie.

 Ważne:    Nigdy nie kupuj zwierząt z niezarejestrowanej  hodowli. Dzięki temu
psy i koty nie będą musiały już więcej przeżywać  koszmaru życia w pseudohodowach, gdzie są  stłoczone w brudnych, ciemnych pomieszczeniach ,  często bez pożywienia i wody.  W takich miejscach wyczerpane i wycieńczone suki  rodzą młode po każdej cieczce. Tam właśnie   kocięta i szczenięta są zbyt wcześnie odrywane  od matki, wrzucone do kartonowych  pudeł czekają  godzinami na mrozie lub upale na przygodnego
kupca. Powiedz zdecydowane nie dla cierpienia zwierząt.

Ważne: Zgodnie z Ustawą nie wolno sprzedawać ani nabywać zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, a psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli.  Za handel na targowiskach można ukarać:sprzedawcę, kupującego i właściciela placu.

Ważne: Kiedy opiekun rażąco  zaniedbuje swojego czworonoga, zwierzę może zostać mu odebrane!

Ważne: Świadome pozostawienie cierpiącego zwierzęcia, potrąconego
przez samochód, jest uznane za znęcanie się i jest przestępstwem. Aby można było ukarać sprawcę wypadku, potrzebne są jednak materiały dowodowe. Mogą to być zdjęcia, nagrane filmy video (również z  telefonów komórkowych), obdukcje lekarsko-weterynaryjne, spisane zeznania świadków. W przypadku potrącenia zwierzęcia przez samochód konieczne są numery rejestracyjne pojazdu oraz  dane osób, które widziały zdarzenie.

Ważne:  Według ustawy to „świadome zadawanie bólu i cierpień”, a więc też straszenie i drażnienie, porzucenie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, czyli m.in. bez dostępu do światła dziennego, bez zapewnienia ochrony przed słońcem (np. zostawienie w rozgrzanym samochodzie)
lub mrozem , na uwięzi krótszej niż trzy metry i dłużej niż 12 godzin. Za
znęcanie można uznać też wymieniane w przepisach „rażące zaniedbanie”, czyli trzymanie zwierzęcia w brudzie, ciasnocie, bez dostępu do wody i pożywienia, a także nie leczenie choroby. W zależności od rodzaju i natężenia
niehumanitarnego traktowania, zwierzę może być odebrane opiekunowi, a on
ukarany grzywną, zakazem posiadania zwierząt od roku do 10 lat oraz
pozbawieniem wolności do lat dwóch, a w przypadku czynów popełnionych ze
szczególnych okrucieństwem do lat trzech.

 Ważne:  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Współdziałają z nią organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a więc fundacje, stowarzyszenia,   itd. Tam również można  zgłaszać przypadki
znęcania się nad zwierzętami. Jednak, by cokolwiek te organizacje mogły zrobić w sprawie ukarania sprawców, muszą mieć niezbędne materiały dowodowe.  Im więcej dowodów, tym większa szansa, że sprawa trafi do sądu a przestępca zostanie skazany.

Ważne:  Koty wolno żyjące są prawnie chronione przez zapis  w Ustawie „ Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólno narodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”. Nie wolno tych zwierząt wyłapywać i wywozić, ani też utrudniać im bytowania w ich naturalnych schronieniach na terenie zabudowanym, jakim są dla nich na przykład nasze piwnice.