Prawo na 4 łapach

 „ Zwierzęta też mają swoje prawa”

 Założeniem  naszego projektu jest  przeprowadzenie  kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej popularyzacji przepisów znowelizowanej  ustawy o ochronie zwierząt, w tym przede wszystkim humanitarnego traktowania
zwierząt.

W ramach kampanii  chcemy poinformować o  najważniejszych zapisach Ustawy o Ochronie Zwierząt i jednocześnie przekazać   standardowy katalog właściwych zachowań.

W Polsce zwierzę jest ciągle traktowane w  kategoriach rzeczy, która jest potrzebna lub nie. Jeśli ktoś nie ma szacunku do  życia zwierząt to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie go miał także dla  ludzkiego życia czy zdrowia.

Wszystkie zwierzęta  rodzą się równe wobec życia i mają te  same prawa do istnienia. Prawa zwierząt odnoszą się bowiem do ludzi i to przez  nich powinny być sankcjonowane.

Jak wskazują statystyki sądowe, spraw o  znęcanie się nad zwierzętami jest bardzo wiele, ale o wyroku skazującym słyszy  się bardzo rzadko. Wiele osób czuje się wobec tego bezkarnie. Ważne jest  uwrażliwienie społeczeństwa, aby nie pozostawało bierne i nie  akceptowało  aktów przemocy nad zwierzętami. Ważne jest także, żeby nowe przepisy nie  były martwe. Jeżeli będą respektowane, jest realna szansa na poprawę losu  czworonogów.

MUSISZ TO PRZECZYTAĆ

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.