Kampania społeczna 2013

 

Warszawa miastem przyjaznym zwierzętom.

 Założeniem  naszego projektu było  przeprowadzenie  kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej popularyzacji przepisów znowelizowanej  Ustawy o ochronie zwierząt, w tym przede wszystkim humanitarnego traktowania zwierząt.

Ustawa  o ochronie zwierząt reguluje relacje między ludźmi i zwierzętami, przyznając zwierzętom prawa a na ludzi nakładając obowiązki związane z opieką i ochroną  nie tylko swoich domowych pupili, ale wszystkich zwierząt żyjących wokół. W  przypadku naruszenia tych praw możliwe jest nałożenie sankcji karnych.

W ramach kampanii  chcieliśmy poinformować o  najważniejszych zapisach Ustawy o Ochronie Zwierząt i jednocześnie przekazać   standardowy katalog właściwych zachowań.

W Polsce zwierzę jest ciągle traktowane w  kategoriach rzeczy, która jest potrzebna lub nie. Jeśli ktoś nie ma szacunku do  życia zwierząt to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie go miał także dla  ludzkiego życia czy zdrowia.

Wszystkie zwierzęta  rodzą się równe wobec życia i mają te  same prawa do istnienia. Prawa zwierząt odnoszą się bowiem do ludzi i to przez  nich powinny być sankcjonowane.

Jak wskazują statystyki sądowe, spraw o  znęcanie się nad zwierzętami jest bardzo wiele, ale o wyroku skazującym słyszy  się bardzo rzadko. Wiele osób czuje się wobec tego bezkarnie. Ważne jest  uwrażliwienie społeczeństwa, aby nie pozostawało bierne i nie  akceptowało  aktów przemocy nad zwierzętami. Ważne jest także, żeby nowe przepisy nie  były martwe. Jeżeli będą respektowane, jest realna szansa na poprawę losu  czworonogów.

W ramach projektu przygotowaliśmy spot poświęcony prawom zwierząt, który emitowany był w październiku w TVP Warszawa.

Jednocześnie prowadzona była kampania w Internecie.

7 października w wydawnictwie „Nasze Miasto” ukazała się przygotowana przez nas publikacja „Prawo na 4 łapach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.