Ważne sprawy

Wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania mogą stać się przedmiotem postępowania sądowego wobec osób, które nie przestrzegają praw zwierząt. Do takich działań należy między innymi świadome zamykanie zwierząt w pomieszczeniach, uniemożliwiając im wydostanie się, co skazuje je na śmierć z głodu i pragnienia.