Sterylizacja i kastracja. Zapobiegajmy cierpieniu zwierzat.