Małe koty w wielkim mieście, czyli jak możesz im pomóc

Nasze podwórka i piwnice zamieszkują koty wolno żyjące, czyli zwierzęta, które urodziły się na wolności. Są one często nieoswojone, więc odczuwają naturalny lęk do człowieka. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność w naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni. Koty wolno żyjące są prawnie chronione przez zapis w Ustawie o Ochronie Zwierząt. Nie wolno tych zwierząt wyłapywać i wywozić, ani też utrudniać im bytowania w ich naturalnych schronieniach na terenie zabudowanym, jakim są dla nich na przykład nasze piwnice.