DOFINANSOWANIE DO ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE

Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w jednej z 9 wybranych lecznic weterynaryjnych (bez względu na miejsce zamieszkania). M.st. Warszawa dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia.

 Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  do 15 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy

UWAGA: W przypadku psów wymagane jest aby pies był oznakowany elektroniczne oraz posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Warunkiem przeprowadzenia dofinansowanego zabiegu jest:

  • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza  pn. Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2013 roku”;
  • okazanie dowodu tożsamości;
  • okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

 Wykaz lecznic, w których odbywa się sterylizacja i kastracja psów i kotów z 50% dofinansowywaniem przez m.st. Warszawę otrzymać można dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 25 45.