Dla wolontariuszy

„Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał” Jan Paweł II

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ ZWIERZĘTA, oraz mogą zaangażować swój czas, energię i wiedzę działając na rzecz bezbronnych zwierząt do programu wolontariatu w naszej Fundacji. Wolontariuszem może zostać każdy. Jest tylko jeden warunek – otwarte serce i potrzeba niesienia pomocy innym.